Nieuws & Blogs

Vitale Werknemers

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Werkgevers zouden de vitaliteit van werknemers meer moeten waarderen! Vitale werknemers zorgen voor een vitale organisatie. Arbeidsparticipatie van ouderen (50+) neemt in rap tempo toe. Bij jongeren neemt die juist af. Vergrijzing en vergroening ten spijt. Echter het probleem vandaag de dag is dat ouderen die hun baan kwijtraken maar moeilijk werk vinden. Jongeren studeren langer door en staan daardoor veel al op jonge leeftijd onder zware druk van het moeten leren om uiteindelijk te moeten presteren. Werkgevers zouden anders moeten gaan denken, veel meer inspelen op het individu. Hoe vitaal is de medewerker eigenlijk? Waar meet je dat dan aan af? De mentale, de innerlijke, de sociaal-emotionele en de fysieke kracht bepalen in zeer grote mate de vitaliteit van de mens. Als verbindende factor kun je daar het energieniveau, de intrinsieke motivatie aan toe voegen. Deze 5 dimensies zijn goed meetbaar en vormen vervolgens een basis om op punten die laag scoren een verbetertraject te starten. Dat kan door medewerkers te coachen en/of te trainen, waarbij het uiteindelijk gaat om bewustwording. Bewustwording van de leeftijdsfase, de omgeving, het werk, privé. Iedereen verandert gedurende zijn leven. En iedereen verandert op een andere manier. Werkgevers zouden daar veel meer voordeel uit kunnen halen. Jongere medewerkers zijn vaak innovatiever, creatiever en kritischer, kiezen graag hun eigen leiders en switchen vaker van werkgever. Oudere werknemers zijn daarentegen nog heel goed bruikbaar in de maatschappij als er goed naar ze gekeken en geluisterd wordt, maar ook geldt dat andersom. De werknemer zou veel meer moeten luisteren en kijken naar de organisatie. Vragen als ‘voel ik mij nog goed in dit bedrijf?’, ‘pas ik hier nog wel?’, ‘kan ik het werk nog aan?’, ‘wat zou ik het liefste willen doen?’, ‘ben jij als werknemer toe aan een next step?’, ‘heb je als werknemer een plan B’, ‘hoe effectief, efficiënt en duurzaam is de werknemer nog inzetbaar?’, ‘hoe kan deze werknemer nog waarde aan ons bedrijf toevoegen door hem anders in te zetten, bijvoorbeeld als coach voor jongere (intredende) werknemers?’. Allemaal legale vragen. Het duurzaam inzetten van (oudere) werknemers vraagt zowel een verantwoordelijkheid bij de werknemer als bij de werkgever. Ontwikkel- en opleidingsbudgetten zijn meestal wel aanwezig, maar worden niet of nauwelijks gebruikt. Door heel goed naar de medewerker toe kijken en hem of haar te vragen naar wat hij of zij graag zou willen kun je als werkgever maatwerk leveren. De medewerker maakt zijn of haar behoefte duidelijk. Samen wordt er dan gekeken of het zinvol is en waar de eventuele verbeterpunten liggen. De huidige hectische, snelle en innovatieve arbeidsmarkt vraagt om scholing. Dat is heel belangrijk. Kennis opdoen om vervolgens in de praktijk ervaring op te doen. Je leven lang leren is mijn devies. Dat kan op ieders manier en ieders tempo. Via Internet en Social Media word je momenteel overladen met vaak gratis (online) trainingen en webinars. Door de juiste krenten uit de pap te vissen kun je dus heel zuinig omgaan met het verwerven van kennis. De vitaliteit van organisaties start met de vitaliteit van medewerkers. Vakbekwaamheid alleen is niet langer genoeg om goed te kunnen presteren. Medewerkers die zowel fysiek, mentaal als emotioneel in balans zijn, zijn beter in staat hun functie uit te oefenen. Ze zijn innovatiever, productiever en verzuimen beduidend minder dan hun minder vitale collega’s. Hier ligt dus een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd. Vitale medewerkers zullen zorgen voor duurzame bedrijfsresultaten daar waar de werkgever op uit is. Vitale en gezonde medewerkers zullen dus meerwaarde creëren. Met een goede leeftijdsmix van medewerkers ontstaan vervolgens ook vitale teams die op hun beurt bijdragen aan een vitale organisatie. Hiervoor is echter wel een integrale aanpak nodig om tot diepgaande en duurzame gedrags- en cultuurverandering te komen. Binnen een vitale organisatie vormt vitaliteit een integraal onderdeel van de missie, de strategie, de bedrijfsvoering en dagelijkse operatie en zullen de leiders binnen die organisatie op het terrein van vitaliteit voorop lopen. Bij vitaliteit denkt men vaak aan gezond eten en bewegen. Maar vitaliteit op de werkvloer gaat veel verder dan dat. Het gaat om de juiste houding als iemand achter zijn of haar een bureau zit, de hoogte en afstand van het beeldscherm, het gaat om stress, maar ook over goed slapen. Een werkgever speelt daar een heel belangrijke rol in. Werknemers die lekkerder in hun vel zitten, hebben meer plezier in hun werk, presteren beter en zijn langer inzetbaar. Daarmee zijn ze zijn duurzaam inzetbaar. Werkgevers die hiervoor openstaan, zijn succesvollere ondernemers.

Ik Als Mens

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Elk mens is uniek. Ook ik. Ik heb, net zoals iedereen, zo mijn eigen voorkeuren, eigenaardigheden en sterke en zwakke punten. Hoe ik in elkaar zit, heeft consequenties voor wat er het beste bij mij past. Om mijn leven en werk zo optimaal mogelijk in te richten, is het daarom belangrijk om mijzelf, als mens, te (leren) kennen. Daar gaat het over bij Ik als mens.

Mensen kunnen heel verschillend zijn. De een is netjes, terwijl de ander slordig is. De een is spontaan, de ander verlegen. Zo zijn er nog honderden manieren waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Als ik het heb over dit soort individuele verschillen, heb ik het over mijn persoonlijkheid, mijn karakter, mijn aard. Persoonlijkheid doelt op dat wat kenmerkend is voor een mens als ik: de stabiele kenmerken waarin ik verschil van anderen. Het is daarom belangrijk om erachter te komen hoe mijn persoonlijkheid in elkaar zit. Weet ik wel wie ik ben? Als ik dat weet, dan weet ik ook wat er bij mij past en wat juist niet, en dat inzicht helpt om mijn leven vorm te geven naar mijn eigen wensen en behoeften. Het kost echter tijd, eigenlijk gewoon mijn hele leven, om te ontdekken wie ik ben. Dat komt omdat ik als mens heel veel verschillende levensfasen doorloop. Vanaf mijn geboorte, als dreumes, peuter, kleuter, tiener en puber naar volwassenheid. En zelf in die volwassenheid ervaar ik verschillende levensfase die mijn leven kneden en vormen zodat ik er iedere keer weer anders voorsta. Positief of negatief, allebei komt voor. Zoals ik al schreef beginnen we daar als mens al jong mee. Als baby, peuter en dreumes zijn we heel sterk afhankelijk van onze ouders en omgeving omdat we dan nog niet (goed) kunnen praten laat staan ons kunnen uitdrukken. Als kleuter ontwikkelen wij ons vaak spelenderwijs, ontdekken de wereld. En zo zijn pubers vaak sterk met hun identiteit bezig. Ik kan mij herinneren dat ik als peuter en kleuter heel veel buiten was om te spelen en van het weer te genieten. Ik was zeker tot mijn 11de jaar heel erg introvert, verlegen, totaal niet assertief. Pas toen ik naar de middelbare school ging begon ik te veranderen. Ik was altijd de kat uit de boom aan het kijken. Kijken hoe anderen het deden. Onbewust was ik eigenlijk gewoon aan het leren. Aan het ‘afkijken’. Eigenlijk heel simpel. Vrienden had ik in de tijd zeer beperkt. Dat kwam denk ik omdat ik zeer selectief ben en kan pas echt vrienden met iemand worden als er een volledige klik is. In mijn tiener en puberjaren ben ik de wereld echt gaan ontdekken.

Mijn ontwikkeling

In mijn leven heb ik, net zoals iedereen waarschijnlijk wel zal beamen, pieken en dalen. Mooie momenten en minder mooie momenten. De mooie momenten hou je het liefst voor altijd vast terwijl je de minder mooie momenten liever achter je laat. Maar juist die momenten heb ik ervaren als leermomenten. Waarom gebeurde dat, wat voelde ik daarbij, wat deed het met mij? Vragen die ik mijn hele leven min of meer onbewust stelde. Soms raakte ik in de put of trapte ik in een valkuil. Dan merkte ik dat ik anders was, meer emotioneel geraakt. Dat deed veel met mij. Het sterkte mij wel, soms putte ik er energie uit. Het heeft mij gevormd zoals ik nu ben. Ik heb daardoor ook geleerd om mijn valkuilen beter te leren kennen. Pas veel later, in mijn werkbare leven, heb ik pas de theorie erachter ontdekt, meegekregen, tijdens diverse softskill trainingen. Via modellen en theorieën over kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën.

Tijdens mijn coachopleiding, in het idyllische Bronckhorst, werd het nog eens herhaald tijdens de module over kernkwaliteiten. Mijn kernkwaliteiten zijn belangrijke positieve eigenschappen van mijzelf, eigenschappen die tot de kern hoort van wie ik ben. Voorbeelden zijn mijn inlevingsvermogen, ordelijkheid, zorgzaamheid, spontaniteit/assertiviteit, rust en zelfvertrouwen.

Maar dan de valkuil. Een eigenschap die voortkomt uit een teveel van mijn kernkwaliteiten. Tegenover mijn zelfvertrouwen staat bijvoorbeeld zelfoverschatting of arrogantie. Zoiets van ik kan het wel, ik doe het wel even, het lukt wel, hoogmoed dus, maar dan…. En dan wordt het tijd voor de uitdaging, de positief tegenovergestelde kwaliteit van mijn valkuil, bijvoorbeeld mijn nederigheid. Mijn uitdagingen vormen een mooie aanvulling op mijn kernkwaliteiten en voorkomt dat ik in de valkuil terechtkomt. Maar net als iedereen heb ik ook een allergie. Dit is gedrag van anderen dat mij ergert. Het is voor mij een doorgeschoten uitdaging en tevens het tegenovergestelde van mijn kernkwaliteiten. Bijvoorbeeld weer de nederigheid, dan is mijn allergie afhankelijkheid of juist onderdanigheid. Dat stoort mij dan in anderen. Ik heb vooral in mijn werkbare leven gemerkt in het samenwerken met mensen dat het erg belangrijk is om mijn allergie goed te (kunnen) begrijpen en te herkennen. Werken met mensen betekent immers dat je een ander moet helpen, dat dus ook zelf moet willen en soms ook dingen vragen en feedback geven. Maar als dat je ergert, help je misschien met tegenzin of alleen omdat het ‘moet’. Het wordt dan lastig om je in te leven in de ander en hem te helpen vanuit je hart.

Mijn zelfvertrouwen

Tot mijn persoonlijkheid behoort ook mijn zelfvertrouwen dat ik zie als onderdeel van mijn emotionele stabiliteit. De hoeveelheid zelfvertrouwen die ik heb, drukt een heel belangrijke stempel op mijn leven. De mate van mijn zelfvertrouwen bepaalt namelijk mede hoe ik mij je voel: energiek, ontspannen en vrolijk, of juist gestrest, ongelukkig en down. Gelukkig heb ik veel zelfvertrouwen anders was het veel lastiger om mijn eigen leven te leiden. Ik twijfel nauwelijks aan mezelf en ben niet bang om initiatief te tonen. Vroeger wel toen trok ik mij het liefst terug in mijn schulp. Door mijn zelfvertrouwen ervaar ik weinig problemen in relatie tot anderen. Mijn hoge mate van zelfvertrouwen geeft mij de nodige energie waardoor ik niet bang ben om voor een groep te staan, te spreken of te presenteren. Ik durf ook om voor mezelf op te komen en mijn gevoelens te tonen. Verder sta ik open voor kritiek en feedback, waarvan ik weer kan leren mijzelf beter te ontwikkelen. Ik heb onder andere geleerd om niet over mij heen te laten lopen en mijzelf te leren waarderen, ook al ben ik niet perfect. En de ene keer gaat het beter dan de andere keer. Het gaat erom dat het beeld dat ik van mijzelf heb positief is. Omdat ik genoeg zelfvertrouwen heb kan ik heel goed mezelf zijn bij anderen. Natuurlijk wil ik graag aardig gevonden worden en een goede indruk maken, maar ik doe mij niet beter voor dan ik ben. Naarmate ik anderen beter ken, wordt het steeds gemakkelijker om mijzelf te zijn. Het kost mij dan ook minder energie. Het wil echter niet zeggen dat ik altijd maar mezelf zou moeten of kunnen zijn. Soms is het nodig dat ik mij aanpas aan andere mensen of mijn omgeving. Als ik boos of chagrijnig ben dan is het voor anderen niet echt prettig om mij tegen te komen. Blijf ik dat dan komt dat de sfeer niet ten goede en dat is voor niemand prettig, ook niet voor mezelf. Gelukkig is dat bij mij slechts van korte duur, omdat ik mij snel realiseer dat het niet de goede manier is. Gaat het wel om mezelf zijn, ik laat zien wat is voel of ervaar en toon dan mijn emotie.

Mijn waarden

Niet alleen mijn persoonlijkheid maakt mij tot de unieke persoon die ik ben. Ook wat ik belangrijk vind, doet dat. De dingen in het leven die ik belangrijk vind, zijn mijn (persoonlijke) waarden. Waarden die voor mij belangrijk zijn, zijn onder andere: vriendschap, liefde, warmte, waardering, geld, levensmissie, integriteit/veiligheid, mijn gezin, plezier, ontspanning, creativiteit, muziek, sport en werk. Het zijn die dingen die ik belangrijk vind en waar ik warm voor loop. Waarden lopen als een rode draad door mijn leven. Het zijn ook die dingen die ik terugkrijg van anderen. Het is belangrijk om bewust te zijn van mijn waarden. Net zoals voor mijn persoonlijkheid geldt: omdat ik weet wat mijn waarden zijn, wordt het makkelijker om mijn leven op een manier in te richten die bij mij past.

Omdat ik graag mijn hart volg weet ik wat mij dat voor gevoel van binnen geeft. Het geeft mijn leven zin en weet ik waar ik het voor doe. Er zijn maar weinig dingen waarvan ik achteraf spijt heb omdat ik vanuit mijn hart heb gehandeld. Als ik een fout heb gemaakt of gewoon iets niet goed heb gedaan kan ik daar alleen maar van leren. Leren om het de volgende keer anders te doen, beter. Als ik mijn waarden volg blijf ik trouw aan jezelf. Dat voelt gewoon zo.

Mijn relatie tot andere mensen

Ik ben niet alleen op de wereld, ook al heb ik dat vroeger als kind wel eens gedacht. Ik ben er ook er wel van overtuigd dat ik anderen nodig heb om mij lekker te voelen, zowel in goede als slechte tijden. Iedereen heeft andere mensen nodig, soms voor de gezelligheid, soms voor een arm om de schouder, een knuffel of een andere manier van steun. Mijn sociale contacten maken mij gelukkig en gezond als ze goed verlopen. Dat geeft energie. Maar bij conflicten bijvoorbeeld voel ik mij niet prettig. Dit is mede bepaald door mijn opvoeding waar toch regelmatig ruzie voorkwam en vaak weinig werd gepraat. In de loop der jaren heb ik mij de nodige vaardigheden aangeleerd daar mee om te gaan.

Mijn emotionele intelligentie

Emoties komen en gaan bij mijzelf maar ook bij anderen. Ik kan mijn eigen emoties niet uitschakelen. Wel kan ik ze beheersen. Dat heb ik (aan)geleerd. Boos, bang, bedroefd of blij. Wat anderen doen en zeggen, laat ook mij nu eenmaal niet onverschillig. Het kan negatief maar ook positief uitpakken. Ik heb meegemaakt dat een proefklant in een hele goede bui binnenkwam voor een derde gesprek, erg optimistisch en vrolijk doordat mijn aanpak voor hem had gewerkt. Ik werd daar zo blij van, het leek wel een besmetting, samen zaten wij te stralen. Ik blij, mijn coachee blij. Omgekeerd heb ik het echter wel vaker meegemaakt. Dat je elkaar bijvoorbeeld loopt op te fokken waardoor je ruzie krijgt of boos op elkaar. Het kan mij soms erg irriteren als anderen bijvoorbeeld niet doen wat er van ze gevraagd wordt. Door de jaren heen heb ik dan eerder het besef om het niet zo ver te laten komen of er voor te zorgen dat ik het laat blijken dat ik het niet leuk vind. Deze emotionele intelligentie zorgt ervoor dat ik bewust ben van de situatie en gevoelens bij mezelf en anderen kan herkennen. Ik laat mij dan niet leiden door mijn eigen of andermans emoties, maar probeer ze juist in goede banen leiden. Ik bekijk het dan het liefst positief. Soms kan ik het een positieve wending geven door bijvoorbeeld mijn hand in eigen boezem te steken of mij anders op te stellen. Dat geeft vaak bij de ander ook een beter gevoel. En kom ik weer beter in een positief contact met de ander. Omdat ik van nature rust uitstraal helpt mij dat om meestal kalm te blijven. Soms is er geen klik of kan ik niet echt met de ander opschieten. Dan kun je besluiten om niet met elkaar verder te gaan. Maar als je aan elkaar bent overgeleverd op wat voor manier dan ook, met elkaar moet samenwerken, is het niet anders en zal je toch met elkaar door één deur moeten kunnen gaan. Dan is het water bij de wijn doen. En accepteren.

En………hoe ben jij als mens? Laat het mij weten.

Proactiviteit, De Kracht Van Invloed En Betrokkenheid

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
Jij kunt je meer van jouw proactiviteit bewust worden door te kijken naar die dingen waar jij de meeste tijd en energie in steekt. Bij heel veel zaken zijn wij in meer of mindere mate betrokken: onze gezondheid, onze familie, onze vrienden en kennissen, onze problemen in het leven zowel op het werk als privé, de school waar wij studeren, de maatschappij, de politiek zoals de discussies over de pensioengerechtigde leeftijd, het korten van pensioenen, werkloosheid, uitkeringen, tegemoetkomingen en subsidies, de asielzoekers en vluchtelingen, onze veiligheid, wel of niet EU en ga zo maar door. Door een ‘cirkel van betrokkenheid’ om je heen te trekken kun je afstand nemen van die dingen waar jij mentaal of emotioneel niet zo veel mee te maken hebt. Aan de andere kan kun jij jouw betrokkenheid juist vergroten van de dingen waar jij warm voor loopt, waar jouw interesse ligt of waar jij blij van wordt. En dan kom je meer in jouw invloedssfeer. Laatst las ik een interessant artikel over betrokkenheid en invloed. De inmiddels overleden Amerikaans organisatiepsycholoog Stephen Covey heeft een aantal theorieën beschreven over invloed en betrokkenheid. Aan sommige zaken waar jij je druk over maakt kun je iets doen, maar aan lang niet alles. Binnen de cirkel van betrokkenheid ligt jouw cirkel van invloed. Deze cirkel geeft het gebied aan waarin jij iets kunt veranderen. Wanneer jouw cirkel van betrokkenheid veel groter is dan jouw cirkel van invloed, dus wanneer jij je druk maakt over veel zaken waar jij niets aan kunt veranderen, voel jij je op den duur boos, gefrustreerd of zelfs ziek. Bovendien wordt jouw cirkel van invloed kleiner, omdat alle energie opraakt door zinloos getob. Er zijn twee manieren om ervoor te zorgen dat jouw cirkel van invloed jouw cirkel van betrokkenheid meer zou kunnen gaan overlappen. Allereerst door jouw cirkel van invloed te vergroten. Dat kan je doen door datgene waarvan jij last hebt aan te pakken, of door jouw overtuigingskracht en sociale vaardigheden in te zetten om andere mensen tot verandering te bewegen. Wanneer dat allebei niet lukt, is het noodzakelijk jouw cirkel van betrokkenheid te verkleinen. Je kunt bijvoorbeeld een baan kiezen in een organisatie die meer bij je past, of je werkwijze veranderen. Maar meestal kun jij je energie beter besteden aan het veranderen van jezelf dan aan het veranderen van de wereld. Op deze manier kijk je op een veel proactievere manier naar de dingen die jou bezighouden. Mensen die proactief denken en doen, beschouwen veel van wat ze doen als ‘handelingen’ zonder hun gevoelens erbij te betrekken. Hun gevoelens zijn ondergeschikt aan hun waarden. Reactieve mensen laten zich juist leiden door gevoelens. Toch is het belangrijk jouw gevoelens niet uit het oog te verliezen. Jouw gevoelens bepalen of je dingen leuk vind of niet, of je er goed bij voelt of niet. Dat betekent dat je continu in verbinding dient te zijn met jouw innerlijke. Het gaat daarbij om jouw levensader tussen denken en voelen. Het is een continue afstemming met jouw IK. Proactieve mensen richten zich vooral op hun cirkel van invloed. Ze spannen zich in voor zaken waar ze echt iets aan kunnen doen. Ze hebben een positieve energie die zich steeds verder uitstrekt en hun cirkel van invloed vergroot. Reactieve mensen, daarentegen, richten zich vooral op hun cirkel van betrokkenheid. Ze letten in eerste instantie op de zwakheden van anderen, op problemen in hun omgeving en op omstandigheden waar ze weinig of niets aan kunnen doen. Ze beschuldigen anderen en voelen zich steeds meer slachtoffer. Hierdoor verwaarlozen ze die dingen waar ze echt invloed op uit kunnen oefenen. Hun cirkel van invloed wordt daardoor steeds kleiner. Als we kijken naar wat zich binnen onze cirkel van betrokkenheid bevindt, zien we dat we op sommige dingen niet echt invloed kunnen uitoefenen en op andere wel. De zaken waar we wel wat over te zeggen hebben, kunnen we nog eens binnen een kleinere cirkel plaatsen: de cirkel van invloed. Door vast te stellen aan welke van deze twee cirkels je de meeste tijd en energie besteedt, kun je erachter komen hoe proactief je bent. Invloed kun je onderverdelen in drie categorieën: 1. Directe invloed (heeft te maken met jouw eigen gedrag), 2. Indirecte invloed (heeft te maken met het gedrag van anderen), 3. Geen invloed (zaken waar jij niets aan kunt doen). Met een proactieve aanpak kunnen jij de eerste stap zetten om eventuele problemen van al deze drie categorieën op te lossen binnen jouw cirkel van invloed.

Op Elk Moment Een Goed Voornemen Beginnen!

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Zodra een nieuw jaar start om 12 uur ’s nachts en we hebben genoten van een warm samenzijn met familie, vrienden en andere dierbaren gebeurt er schijnbaar iets in ons waardoor we voor onszelf een aantal goede voornemens uitspreken, waarmee we het nieuwe jaar inluiden. Eigenlijk zeg je, door goede voornemens te hebben, tegen jezelf: Ik wil veranderen. Ik wil het anders doen in mijn leven, want ik ben niet blij met hoe het nu gaat. Goede voornemens uiten, is op zich een heel nobel streven. Maar dan komt het. Vaak leggen we de lat voor onszelf erg hoog en in de eerste weken van het nieuwe jaar verdwijnen de goede voornemens vaak als sneeuw voor de zon. Hoe komt het toch dat het volhouden van goede voornemens zo lastig is? Dat komt, omdat we van onszelf een verandering verlangen en onszelf veranderen vaak heel erg moeilijk is. Want jezelf veranderen is je gedrag aanpassen en daar ligt de sleutel. Veranderen van gedrag gaat alleen werken als je voor jezelf er compleet achterstaat, er bewust over hebt nagedacht en jouw omgeving erbij betrekt. Het vraagt doorzettingsvermogen. Bewust zijn. Aangezien wij als mens van nature lui zijn, is het logisch dat veranderen geen makkelijke opgave is. Wil jij een aantal dingen voornemen anders te doen in het nieuwe jaar? Leg dan de lat niet al te hoog voor jezelf. Begin dan eerst met het op papier te zetten van één doel, iets kleins, iets waarvan jij weet dat je het gaat lukken. Houdt dit bijvoorbeeld 3 maanden vol. Na die 3 maanden ben je dan gewend geraakt aan de nieuwe situatie en voel je je trots op jezelf dat het je is gelukt. Dit smaakt naar meer. Zo kun je bijvoorbeeld dus elk kwartaal een goed voornemen beginnen, waardoor je aan het einde van het jaar een zeer tevreden gevoel bij jezelf ervaart, je niet teleurgesteld bent in jezelf dat alle goede voornemens weer op de plank zijn terecht gekomen. Doorbreek de cirkel waarin je zit en stel bijvoorbeeld elk kwartaal een kleine verandering voor, waardoor je meer in jezelf gaat geloven, wat jou alleen maar ten goede gaat komen. Een andere tijdslijn is ook goed mogelijk. Als het maar bij jou past en werkt. Ga aan de slag en ervaar hoe het voor jou werkt. Ik wens je heel veel succes.

Vaker NEE Zeggen

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Zeg eens vaker NEE Mijn ervaring is dat ik vaker ja zeg dan NEE. En dat ik het soms ongepast vind om NEE te zeggen. Daardoor heb ik het altijd druk omdat ik daardoor te veel doe. “Pap, kun je dit even voor mij doen?” Of “kun je zaterdag een wedstrijd fluiten?” of “kom je naar mijn workshop, dat is echt iets voor jou?” of “wil jij de eerstvolgende bijeenkomst nog een keer faciliteren, want Peter kan niet? Dit zijn zo maar een paar voorbeelden.” In deze 21ste eeuw met veel technologische en digitale vooruitgang overheerst de ja-mentaliteit. We plannen onze agenda vaak helemaal vol zelf met witte blokken voor onze rustmomenten. We willen overal bij horen, gewaardeerd worden, vol met energie en ondernemend zijn. We durven niet of nauwelijks NEE te zeggen. Ik vind NEE zeggen vaak erg moeilijk. Ik kan het soms niet over mijn lippen krijgen. Het voelt gewoon niet goed. Als ik ja zeg voel ik mij veel beter. Soms euforisch. Ik denk dat mijn lichaam dan extra endorfine aanmaakt. Mijn hypofyse herkent mijn opwinding van het woordje ja en gaat aan de slag. De endorfines zijn de energiebron voor het beloningssysteem in mijn hersenen die voor heel veel soorten (consumerend) gedrag sturend werken. Een acute toename van deze concentratie endorfine wordt vaak in verband gebracht met verschillende soorten euforisch gedrag. Maar daardoor werk het ook weer verslavend. Als iets heel goed en lekker voelt wil je vaak meer. Dat is de keerzijde. Daar loert het gevaar. NEE zeggen wordt vaak geassocieerd met remmingen en pessimisme. Te weinig NEE (durven) zeggen leidt vaak tot stress of zelfs burn-out. Zeg daarom vaker NEE, voorkom daardoor overmatige stress en help daarmee jouw eigen koers te bepalen en te behouden. Ook zul je merken dat als je vaker NEE zegt het jou ook een heel goed gevoel geeft. Een overwinningsgevoel. En dan maak je ook meer endorfine aan. Op z’n tijd NEE zeggen zorgt voor zelfbehoud. Als ik een keertje niet help, als ik een etentje afsla, niet met mijn vrienden mee ga naar een concert betekent voor mij dat ik een duidelijke keuze heb gemaakt. Een keuze voor een moment van rust en opluchting. Even iets niet te hoeven. Ik zie het zeker niet als egoïsme, maar als een vorm van zelfzorg. Ik blijf aan het stuur van mijn eigen leven. Ik leer mij zelf steeds vaker om de keuze te maken NEE te zeggen. Zeker als het indruist tegen mijn principes, normen en waarden. Ik doe in ieder geval niets meer waar ik niet volledig achter sta. Als het niet goed voelt is het voor mij een harde NEE. Een gemiste kans, NEE zeker niet. Ik durf mijzelf dan eerder in de spiegel recht in mijn ogen aan te kijken. Ik wil geen pleaser zijn. Ik wil mijn energie besteden aan het behalen van mijn doelen. Anders heeft het maken van een plan van aanpak geen zin. Soms probeer ik slimme oplossingen aan te dragen waardoor het voor de ander ook nog aangenaam is. En als ik dan NEE zeg probeer ik mijn stem- en woordgebruik zo zacht mogelijk te houden zoals “Wat een leuk idee! Helaas gaat het mij niet lukken. Ik wens je veel succes!” Of “Het is voor mij niet de juiste klus.” Ik probeer zo positief mogelijk te blijven en ik moet zeggen dat het mij steeds gemakkelijker af gaat. Ik ben dan ook duidelijk en vermijd zoveel mogelijk de woorden als misschien en eventueel. Ook stel ik mijn antwoord soms nog even uit als ik er nog over twijfel. Ik zeg dat dat ik er nog op terugkom. Dat geeft mij nog even lucht en wordt het gemakkelijker om NEE te zeggen. En ook om de reden juist te formuleren. Ik ben begonnen met bescheiden NEE-tjes. NEE tegen een gebakje, NEE tegen een biertje, NEE tegen daklozenkrantverkoper bij de supermarkt. Je zult merken dat het steeds gemakkelijker zal gaan om NEE te zeggen. Zeg eens vaker NEE Mijn ervaring is dat ik vaker ja zeg dan NEE. En dat ik het soms ongepast vind om NEE te zeggen. Daardoor heb ik het altijd druk omdat ik daardoor te veel doe. “Pap, kun je dit even voor mij doen?” Of “kun je zaterdag een wedstrijd fluiten?” of “kom je naar mijn workshop, dat is echt iets voor jou?” of “wil jij de eerstvolgende bijeenkomst nog een keer faciliteren, want Peter kan niet? Dit zijn zo maar een paar voorbeelden.” In deze 21ste eeuw met veel technologische en digitale vooruitgang overheerst de ja-mentaliteit. We plannen onze agenda vaak helemaal vol zelf met witte blokken voor onze rustmomenten. We willen overal bij horen, gewaardeerd worden, vol met energie en ondernemend zijn. We durven niet of nauwelijks NEE te zeggen. Ik vind NEE zeggen vaak erg moeilijk. Ik kan het soms niet over mijn lippen krijgen. Het voelt gewoon niet goed. Als ik ja zeg voel ik mij veel beter. Soms euforisch. Ik denk dat mijn lichaam dan extra endorfine aanmaakt. Mijn hypofyse herkent mijn opwinding van het woordje ja en gaat aan de slag. De endorfines zijn de energiebron voor het beloningssysteem in mijn hersenen die voor heel veel soorten (consumerend) gedrag sturend werken. Een acute toename van deze concentratie endorfine wordt vaak in verband gebracht met verschillende soorten euforisch gedrag. Maar daardoor werk het ook weer verslavend. Als iets heel goed en lekker voelt wil je vaak meer. Dat is de keerzijde. Daar loert het gevaar. NEE zeggen wordt vaak geassocieerd met remmingen en pessimisme. Te weinig NEE (durven) zeggen leidt vaak tot stress of zelfs burn-out. Zeg daarom vaker NEE, voorkom daardoor overmatige stress en help daarmee jouw eigen koers te bepalen en te behouden. Ook zul je merken dat als je vaker NEE zegt het jou ook een heel goed gevoel geeft. Een overwinningsgevoel. En dan maak je ook meer endorfine aan. Op z’n tijd NEE zeggen zorgt voor zelfbehoud. Als ik een keertje niet help, als ik een etentje afsla, niet met mijn vrienden mee ga naar een concert betekent voor mij dat ik een duidelijke keuze heb gemaakt. Een keuze voor een moment van rust en opluchting. Even iets niet te hoeven. Ik zie het zeker niet als egoïsme, maar als een vorm van zelfzorg. Ik blijf aan het stuur van mijn eigen leven. Ik leer mij zelf steeds vaker om de keuze te maken NEE te zeggen. Zeker als het indruist tegen mijn principes, normen en waarden. Ik doe in ieder geval niets meer waar ik niet volledig achter sta. Als het niet goed voelt is het voor mij een harde NEE. Een gemiste kans, NEE zeker niet. Ik durf mijzelf dan eerder in de spiegel recht in mijn ogen aan te kijken. Ik wil geen pleaser zijn. Ik wil mijn energie besteden aan het behalen van mijn doelen. Anders heeft het maken van een plan van aanpak geen zin. Soms probeer ik slimme oplossingen aan te dragen waardoor het voor de ander ook nog aangenaam is. En als ik dan NEE zeg probeer ik mijn stem- en woordgebruik zo zacht mogelijk te houden zoals “Wat een leuk idee! Helaas gaat het mij niet lukken. Ik wens je veel succes!” Of “Het is voor mij niet de juiste klus.” Ik probeer zo positief mogelijk te blijven en ik moet zeggen dat het mij steeds gemakkelijker af gaat. Ik ben dan ook duidelijk en vermijd zoveel mogelijk de woorden als misschien en eventueel. Ook stel ik mijn antwoord soms nog even uit als ik er nog over twijfel. Ik zeg dat dat ik er nog op terugkom. Dat geeft mij nog even lucht en wordt het gemakkelijker om NEE te zeggen. En ook om de reden juist te formuleren. Ik ben begonnen met bescheiden NEE-tjes. NEE tegen een gebakje, NEE tegen een biertje, NEE tegen daklozenkrantverkoper bij de supermarkt. Je zult merken dat het steeds gemakkelijker zal gaan om NEE te zeggen.

Meer artikelen...

Contactgegevens

Email Adres

info@hoezo.nu

Telefoonnummer

06-48210633

ContactformulierHoezo? Coaching, Training en Consulting