Nieuws & Blogs

Levensgeluk

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Je bent een tiener die niet van de bank af is te slaan omdat jij geobsedeerd bent door het spelen van videogames. Stel, jouw moeder komt plots thuis met een mysterieus cadeautje… Een cadeautje voor jou. Je negeert het eerst. Maar toch trekt het jouw aandacht. Het verandert jouw leven. Het brengt je geluk. Laat je verrassen door deze video. https://vimeo.com/152985022

Inspiratie En Motivatie

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Ontbreekt het jou ook wel eens aan inspiratie en of motivatie om de dingen te doen die je graag zou willen of die gewoon moeten? Dat gevoel overkomt ons allemaal wel eens. Wanneer lukt het je wel die inspiratie en of motivatie te vinden die je nodig hebt om doelen te bereiken. We weten allemaal hoeveel je meer gedaan krijgt op het moment dat je extreem gemotiveerd aan het werk bent of dat nu in een privé of een werksituatie is. Het vervelende is dat het gevoel van motivatie vaak maar van korte duur is en dat je daarna meestal weer terugvalt in je oude patronen. Elke dag was je jezelf opnieuw, poets je jouw tanden, kook je eten, doe je de was, maak je jouw huis schoon, als het maar aan jouw basisbehoeftes voldoet. Word je er door geïnspireerd of gemotiveerd? Wat zijn jouw triggers of drijfveren? Of word je juist geïnspireerd of gemotiveerd door anderen? Iemand die inspireert is een persoon naar wie jij graag luistert, die je bindt, vaak omdat hij of zij een visie of missie uitdraagt, charismatisch is en vol energie en met grote overtuiging zijn of haar verhaal vertelt. Jij wordt meestal geïnspireerd als aan bepaalde behoeftes wordt voldaan. Bij het motiveren van anderen gaat om het hebben van vertrouwen in mensen en het scheppen van randvoorwaarden. En ook over het hebben van beweegredenen of motieven om in actie te komen. Mensen komen in actie als ze een doel voor ogen hebben. Een doel dat voorziet in een bepaalde behoefte. Mensen motiveren betekent dus dat je ze beweegredenen geeft om een bepaald doel te bereiken dat voorziet in hun behoefte. Het werkt echter veel beter als mensen hun eigen beweegredenen hebben. Wij als mens hebben verschillende behoeftes en ordenen deze behoeftes automatisch naar belangrijkheid. Bij iedereen zijn dezelfde behoeftes te herkennen en zijn deze behoeftes ook op dezelfde manier geordend. Deze theorie is in 1943 beschreven door Abraham Maslow. Dat deed hij in de vorm van een piramide. Deze piramide is van toepassing op elk mens in elk land of situatie. De verschillende behoeftes in de piramide zijn van heel belangrijk beneden in de piramide tot minder belangrijk in de top van piramide gezet. De onderste behoeftes van de piramide zijn dan ook de behoeftes die wij met z´n allen het liefst vervuld zien worden. Volgens Maslow zouden wij als deze onderste behoefte niet vervuld is, ons niet bezig kunnen houden met de volgende behoeftes in de hogere lagen van de piramide. Er zijn vijf fases die ieder mens nastreeft volgens de piramide, die ik hieronder kort beschrijf. De eerste fase bestaat uit organische en lichamelijke behoeftes, denk bijvoorbeeld aan slaap, voedsel, drinken en het uitscheiden van ontlasting. Maar ook seks en andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort. De tweede fase gaat over de behoefte naar lichamelijke veiligheid en zekerheid, waar de mens zich gaat verenigen in een groep om zo zichzelf te kunnen verdedigen tegen andere soorten. Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Typische voorbeelden zijn: huisvesting, werk en relaties. Oftewel een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid. De derde fase siert zich met de behoefte aan saamhorigheid, liefde, vriendschap en positieve relaties. De vierde fase omvat de behoeftes naar waardering, zelfrespect en erkenning. Al deze behoeftes zijn te koppelen aan het wederzijds respect wat je krijgt in een groep en om het aanzien in groepsverband te verhogen; het belang hechten aan de status in sociaal verband. De allerlaatste fase van behoeftes is simpelweg de behoefte aan zelfverwerkelijking. Dit wil zeggen dat elk mens als laatste behoefte zichzelf wil ontwikkelen tot een uniek mens met een unieke persoonlijkheid. Afhankelijk van jouw situatie zit jij op een bepaald niveau in die piramide. Als je geïnspireerd wordt word je meestal aangesproken op de hogere niveaus van de piramide, zoals waardering en zelfontplooiing. Het gaat dan niet (meer) over macht, geld of status, maar veel meer over een (persoonlijk) doel hebben in jouw leven. Noem het maar zingeving. Wat is het nut (de zin) van jouw leven en hoe acteer jij daarin? Welke levensdoelen heb jij voor ogen? Wie inspireert jou om die doelen de bereiken? In onze samenleving kennen wij natuurlijk allemaal inspirerende leiders, zoals Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Steve Jobs en misschien ook wel Barack Obama. Niet elke leider zal jou aanspreken. Dat hoeft ook niet. Dichter bij huis ken jij vast ook wel mensen die inspirerend zijn. Vaak zijn het de mensen die in jouw ideale plaatje passen, op dezelfde golflengte zitten. Ga jij voor zo iemand door het vuur? Je bent nieuwsgierig als zij het woord nemen, je bent een en al oor, geboeid omdat zij een verhaal hebben dat jou inspireert, motiveert en enthousiasmeert. Het gaat dat meestal niet over het doel op zich maar meer over de weg om resultaat te halen waar inspiratie juist het middel is om daar te komen. Als je iets wilt bereiken is inspiratie en betrokkenheid van groot belang. Als jij je betrokken voelt zal je er eerder voor gaan dan als je geen verbinding hebt. Mensen met een visie verzamelen mensen om zich heen, het wordt dan een soort een anker voor veel mensen. Zij hebben het vermogen een overstijgend verhaal te vertellen, mensen op een zodanige wijze weten te inspireren zodat zij zich gewaardeerd voelen die in de pas lopen met hun eigen idealen. Het meest komt dit voor in organisaties maar ook binnen privékringen zie je dit steeds vaker. De taal die gesproken wordt is meestal hetzelfde, op één niveau. Dat maakt het laagdrempelig. Meestal zie je ook dat er vertrouwen geboden wordt en een veilige omgeving geschapen. Hierdoor gaat de motivatie omhoog en leidt dit in de regel ook tot beter presteren of het nu privé of zakelijk is dat maakt echt niet uit. Mensen zijn dan oprecht trots. Groeien in hun zelfvertrouwen. (Werk)plezier is daar dan weer een gevolg van. Je kunt meer als je blij bent, lekker in je vel zit, je gewaardeerd voelt. Wat is de invloed op de ander? Hoe kun je iemand motiveren. Inspiratiegoeroe Stephen Covey heeft ooit een model ontwikkeld die gaat over invloed en betrokkenheid in de vorm van een cirkel. De cirkel van betrokkenheid is een hele grote cirkel. Je kunt immers op heel veel zaken betrokkenheid voelen. De cirkel van invloed is kleiner dan de cirkel van betrokkenheid. Op veel zaken waarop jij je betrokken voelt, heb je geen invloed. Hoe zit het dan precies met die cirkel van invloed? In de cirkel van invloed heb je twee soorten invloed: direct en indirect. Onder directe invloed verstaan we dat het 1-op-1 werkt. Als je bijvoorbeeld jezelf motiveert om een korte pauze te nemen om nieuwe energie op te doen, dan heb je daar direct invloed op. Je kunt het zelf gaan doen. Maar stel dat je de ander motiveert om een korte pauze te nemen. Daar heb je geen directe invloed op! Dat kun je niet zelf voor elkaar krijgen. Daar heb je de medewerking van de ander bij nodig. Dat is indirecte invloed! Het ‘slechte’ nieuws is dus dat je mensen alleen kunt motiveren via indirecte beïnvloeding! Want de enige die je direct kunt beïnvloeden dat ben je zelf. Hé, dat is even een tegenvaller! Het leek juist zo mooi om je bezig te houden met ‘de ander’. Maar nee, zo werkt het helaas niet. Mensen kunnen alleen zichzelf motiveren. Maar er is ook ‘goed’ nieuws! Het goede nieuws is, dat jij je directe invloed kunt gebruiken om jezelf te motiveren! Als je jezelf motiveert, dan heb je een scala van mogelijkheden om mensen indirect te beïnvloeden. Hoe creatiever je omgaat met je directe invloed op jezelf, des te meer kansen je creëert om de ander indirect te beïnvloeden. Je kunt met je indirecte invloed namelijk mensen wel degelijk motiveren. Als je het tenminste goed aanpakt! Ik gebruik nu mijn indirecte invloed op jou door je vijf tips te geven die jou kunnen helpen. Ze helpen je om jouw indirecte invloed op anderen optimaal te benutten! Waardoor jij je doelstelling om mensen te motiveren realiseert en daarmee je veranderwens vervult! Tip 1. Zorg voor een duidelijke veranderdoelstelling Wat wil je met de verandering precies bereiken? Wat is het probleem dat je ermee oplost? Wat gaat er beter als de verandering klaar is? Tip 2. Geef aan in welke behoefte de veranderdoelstelling voorziet Waarom is de verandering noodzakelijk? Gaat het om slimmer werken? Gaat het om een betere samenwerking? Wordt het werk behouden? Wordt het werk leuker en interessanter? Tip 3. Wat zijn jouw beweegredenen voor deze veranderdoelstelling? Welke beweegredenen heb jij om aan deze verandering mee te werken? Wat motiveert jou? Waardoor kom jij in beweging? Waardoor wordt jij geprikkeld? Tip 4 Ga ‘open’ in gesprek met je mensen De eerste drie tips zijn bedoeld als voorbereiding op het open gesprek. Gebruik ze om mensen duidelijk te maken wat er moet veranderen, waarom dat noodzakelijk is en welke beweegredenen er zoal voor zijn. Ga vervolgens na hoe dat bij de mensen zit die jij wilt motiveren. Sluiten hun behoeften aan bij de behoefte die jezelf hebt? Wat zijn hun beweegredenen? Leg verbindingslijnen! Tip 5 Gebruik de ‘kunst van het vragen stellen’ Stel zo veel mogelijk open vragen aan de ander. Wees nieuwsgierig! Neem geen genoegen met het eerste antwoord op een vraag. Vraag door! Vraag naar achterliggende behoeften, vraag naar drijfveren. Wat maakt dat de ander in beweging komt? Waarvan wordt de ander enthousiast? Waar krijgt de ander energie van? Welke behoefte van de ander wordt met de veranderdoelstelling vervuld?

Zelfvertrouwen

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Vertrouwen in jezelf. Niet iedereen heeft dat. Je bent misschien verlegen en je durft niet op de voorgrond te treden. Je ervaart het gevoel niet goed genoeg te zijn. Dat belemmert jou uit jouw comfort zone te treden. Jouw doel ligt buiten jouw comfort zone. Maar hoe kom je daar. Daar zal je iets voor moeten doen. Blokkades wegnemen. Beren op de weg opruimen of omzeilen. Een alternatieve route nemen wellicht. Is jouw doel jouw droom? Laat dan jouw hart spreken en stap over de drempel. Toon lef. Durf jezelf te zijn. Wees niet bang en overwin de stress, jouw faalangst en jouw wantrouwen. Stel je open en kwetsbaar op dan zal je merken dat anderen dat (gaan) waarderen. Laat jouw talent zien, waar jij blij van wordt. Dan ga je stralen en krijg je energie om door te gaan om jouw hart te volgen en jouw droom uit te laten komen. Wordt wakker en sta op. Ter inspiratie hier een mooie leerzame video. https://youtu.be/IChJ6eO3k48

Mediteren Kun Je Leren

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Je hebt er vast wel van gehoord en weet misschien niet helemaal wat je ermee aan moet. Maar je bent wel nieuwsgierig. Je hebt gehoord dat het goed is om te ontspannen, om stress te lijf te gaan, om helemaal tot rust te komen. Sommige vinden het te zweverig, te spiritueel. Anderen hebben er een levensstijl van gemaakt. Weer anderen passen het dagelijks toe om met zichzelf in contact te komen. Mediteren kan heel veel positieve invloeden hebben op jouw leven en het is helemaal niet moeilijk! We helpen je op weg! Waarom zou ik willen leren mediteren? Meditatie heeft zeer positieve gevolgen voor jouw gezondheid en leven. Wanneer je mediteert kom je op de eerste plaats tot rust. Je laat stress los en krijgt overzicht in jouw leven. Je maakt verbinding tussen lichaam en geest, tussen denken en voelen. Het helpt je te ontspannen en je leert jezelf beter kennen. Je komt als het ware dichter bij jouw ware aard. Meditatie kan ook een spirituele belevenis zijn. Daarbij heeft meditatie ook een groot aantal gezondheidsvoordelen. Meditatie verlaagt daadwerkelijk de concentratie van het stress-hormoon (cortisol) in je lichaam. Jouw bloeddruk neemt af en jouw lichaam kalmeert en herstelt zich. Wanneer je stress kunt beheersen wordt jouw lichaam gezonder. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat mensen die mediteren aanzienlijk minder vaak naar de dokter gaan dan mensen die niet mediteren. Hoe moet ik dan zitten? Tijdens het mediteren kun je zitten of liggen zoals jij dat prettig vindt. De basishouding is de lotushouding waarbij jij jouw linker voet op jouw rechter been legt en andersom. In deze houding komen is alleen erg lastig, en er weer uit los komen ook! Het draait bij mediteren om rust en concentratie, en daarom is het belangrijk dat je geen lichamelijke ongemakken hebt. Zorg dat je mediteert in een stille, niet te lichte omgeving waarin je niet gestoord kan worden. Zet jouw telefoon en jouw computer uit. • Je kunt in de kleermakerszit of de lotushouding mediteren. Zorg ervoor dat jij jouw hoofd in lijn met jouw rug plaatst zodat jouw ruggengraat recht is. Wanneer je de lotushouding pijnlijk vindt kun je jezelf ondersteunen met wat opgerolde handdoeken. • Op jouw knieën mediteren. Zit op jouw knieën en leg jouw voeten plat op de grond. Ga met jouw billen op jouw voeten zitten. Zorg dat jouw ruggengraat recht is. Eventueel kun je tussen jouw benen en jouw billen een opgerolde handdoek leggen. • Liggend mediteren. Zoek een plek om te liggen zoals op de grond. Ondersteun jouw hoofd met een kussen en leg eventueel iets over jouw ogen zodat het helemaal donker wordt. Leg jouw handen open en uit elkaar op de grond. Ondersteun jouw knieën eventueel met een opgerolde handdoek. • Zittend mediteren. Ga zitten in een gemakkelijke stoel en ontspan jouw lichaam. Eventueel met een kussen in jouw rug. Mediteer op je ademhaling Iedereen haalt adem dus iedereen kan het. Tijdens het mediteren concentreer jij je op jouw ademhaling. Wees jezelf bewust van het stromen van de lucht in jouw longen, en laat de lucht weer los. Verander niets aan jouw adem, neem het gewoon waar. Leg constant de focus op jouw ademhaling. Denk aan niets! Hoe kun je nou aan niets denken? Dat is lastig. Je zult merken dat je, wanneer jij mediteert veel gedachten hebt. De kunst van het mediteren is het laten varen van deze gedachten. Laat ze komen en gaan en leg je concentratie bij jouw ademhaling. Je hoeft niet te oordelen, plannen of onthouden. Bekijk jouw gedachten en laat je wegvaren met de gedachtenstroom in jouw hoofd. Merk je dat je langzaam wordt meegenomen door jouw gedachten? Leg dan rustig de focus weer terug op jouw ademhaling. Uiteindelijk, en met wat oefening, zul jij in staat zijn jouw gedachten te controleren en jouw hoofd echt leeg te krijgen tijdens het mediteren. Hoe vaak moet ik mediteren? Meditatie heeft al een enorm effect wanneer je 5 minuten per dag mediteert. Je kunt jouw eigen tijden bepalen door te experimenteren. Mediteer bijvoorbeeld een maand lang elke dag 15 minuten en bekijk wat voor effect het op jouw leven heeft. Waarschijnlijk voelt het de eerste keer wat vreemd, maar na een aantal meditatiesessies zul jij je er al snel vertrouwd mee voelen.

Energie Voor Een Goede Nachtrust

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Word jij wel eens moe van het eten of drinken? Word je van sommige voedingsmiddelen wel eens slaperig? Kom je moeilijk in slaap na een flinke (koolhydraatrijke) maaltijd. Heb je dat weleens dat je net in je bed ligt en ineens een knorrende maag krijgt. Dan is het niet fijn dat je dan maar moeilijk in slaap kunt komen. Een knorrende maag verstoort dan meteen jouw nachtrust. Voeding speelt een belangrijke rol in ons slaap- en waakritme. Hieronder vind je de do’s en don’ts voor een goede nachtrust. Do’s De meeste eiwitrijke voedingsmiddelen bevatten van nature tryptofaan. Dit is een essentieel aminozuur dat nodig is om serotonine te maken. Deze wordt op zijn beurt weer omgezet in melatonine. Een verhoging van de melatonine levels geven de hersenen en het lichaam een seintje dat het tijd is om te gaan slapen. Je lichaam kan tryptofaan niet zelf aanmaken en moet dus via de voeding binnenkomen. Koolhydraten helpen het beschikbaar maken van tryptofaan voor de hersenen en voedingsmiddelen die vitamine B6 bevatten, worden door het lichaam gebruikt om serotine te maken. Voedingsmiddelen met een hoge concentratie tryptofaan zijn: chocolade, haver, dadels, vis, eieren, kikkererwten, amandelen, boekweit, spirulina, bananen, zonnebloempitten, pompoenpitten en notenpasta. De volgende tips helpen je aan een betere nachtrust: 1. Eet vaker vis, bijvoorbeeld zalm of tonijn. Deze zijn een goede bron van vitamine B6. 2. Maak eenvoudig een gezonde salade. Sla is hoog in Lactucarium, die een kalmerende werking hebben. Gebruik geen vette slasaus maar maak bijvoorbeeld een kruidige yoghurtdressing met gepureerde avocado en een scheutje extra vierge olijfolie 3. Minimaal 200 ons (groene) bladgroenten, bijvoorbeeld boerenkool of spinazie zijn een goede bron van calcium. 4. Kersen geven een boost aan de melatonine levels en kunnen worden toegevoegd in salades. 5. Walnoten zijn een goede bron van tryptofaan en een natuurlijke bron van melatonine. Ze zijn een perfecte toevoeging in salades. 6. Amandelen zijn een goede bron van magnesium. Lage magnesium levels worden geassocieerd met symptomen van het moeilijk in slaap kunnen komen. 7. Kikkererwten, bijvoorbeeld in hummus, zijn een goede bron van tryptofaan. Een goede snack-tip voor het slapen is bijvoorbeeld een speltcracker met hummus. Ook prima door de salade. 8. Honing, met natuurlijke suikers, helpt bij het transport van tryptofaan naar de hersenen, zonder een piek in de insuline levels te veroorzaken. 9. Drink kamillethee bevat glycine die zenuwen en spieren ontspant en leiden tot een kalmerend effect. Voeg een beetje honing toe aan je kamillethee in de avond of ten minste 90 minuten voor het slapen gaan voor een rustgevende slaap. 10. Passievrucht thee bevat chemische alkaloïden die een kalmerend effect hebben. Avondsnack Voor een avondsnack is het het beste is om er één te kiezen die zowel eiwitten en koolhydraten bevatten. Niet te veel koolhydraten om een piek in je bloedsuikerspiegel te voorkomen. Neem deze snack minstens een uur voor het slapen gaan. Bijvoorbeeld een speltcracker met hummus of notenpasta. Don’ts 1. Het eten van een grote maaltijd minder dan drie uur voor het slapen gaan. Wanneer je een grote eiwit- en koolhydraatrijke maaltijd vlak voor het slapen eet, is je lichaam bezig met het verteren van de maaltijd terwijl je probeert te slapen. 2. Het eten van gekruide of zure voedingsmiddelen of dranken in de nacht zullen brandend maagzuur bevorderen. 3. Snacks die je bloedsuikerspiegel zullen laten stijgen. Neem dus geen snacks met veel koolhydraten. 4. Cafeïne drinken vlak voor je gaat slapen. Vermijd dit na 17:00. 5. Alcohol helpt om in slaap te komen maar het onderbreekt een paar uur later,wanneer het is gemetaboliseerd, je slaap. Duidelijke relatie tussen slaap en voeding Kortom, slaap en voeding hebben een duidelijke relatie met elkaar. Met deze tips zal je een goede nachtrust krijgen. Slaap lekker!

Meer artikelen...

Contactgegevens

Email Adres

info@hoezo.nu

Telefoonnummer

06-48210633

ContactformulierHoezo? Coaching, Training en Consulting