Methode

Trainingen en workshops

De trainingsprogramma’s en workshops die HOEZO? heeft ontwikkeld zijn zodanig modulair en thematisch van opbouw dat het bewustwordingsproces in de mens geactiveerd wordt. In een groepsgewijze aanpak wordt elke deelnemer bewust wordt gemaakt van de ingrediënten van een gezonde en actieve leefstijl. Ook wordt gekeken naar het realiseren van persoonlijke doelen. Bijvoorbeeld het bereiken van een gezond gewicht, een betere (werk-privé)balans of meer vitaliteit. Belangrijk is dat we met dit programma met name werken aan de oorzaken van disbalans en niet alleen aan de gevolgen, zodat duurzame resultaten behaald kunnen worden.

In groepsverband wordt dus gewerkt aan persoonlijke doelen, balans en vitaliteit. De programma’s hebben een doorlooptijd van drie tot zes maanden. Hierin worden de deelnemers ondersteund bij het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen en bewust gemaakt van een gezonde leefstijl. Een goede borging en nazorg zijn hierbij essentieel. Tijdens een individueel intakegesprek bespreekt de vitaliteitstrainer samen met de deelnemer de uitkomsten van de door hem ingevulde balanstest en leefstijl- en voedingsanalyse. Tevens vindt er tijdens dit gesprek een lichaamsmeting plaats. Deelname aan een training is essentieel voor het bereiken van ieders individuele doelstelling. Het programma zal worden afgerond met een terugkomsessie met de gehele groep en een persoonlijk borgingsgesprek 3 maanden na afloop van de laatste bijeenkomst.

Workshops zijn losstaande thematische bijeenkomsten waarin specifiek op een dimensie wordt ingezoomd. Aan het einde van een workshop wordt gekeken of het voor de deelnemer noodzakelijk is een vervolgworkshop te volgen. Een workshop duurt ongeveer 2,5 uur.

Hardlooptrainingen zijn er om te ontspannen en als bewegingsoefening. De trainingen worden gegeven in groepen van maximaal 10 personen om iedereen voldoende individuele aandacht te schenken. Hardlooptrainingen bestaan uit een goede warming-up, loopscholing, interval- en duurtraining en tot slot een gedegen cooling-down. Ideaal dus als ontspanningstherapie, gewichtsbeheersing, beweging en sport.

Lifestyle

Wat is Leefstijlcoaching?

Leefstijlcoaching is een specifieke vorm van coaching. Het richt zich op zelfonderzoek naar de huidige levensstijl. Het is de klant die – middels een gestructureerde werkwijze – op zoek gaat naar vragen en antwoorden. Aan de hand van een integraal 5D coachmodel wordt geanalyseerd hoe de levensbalans er uit ziet. Vervolgens wordt gekeken waar de individuele behoefte ligt.Van te weten komen wat er aan schort en wat de oorzaak is tot wat gedaan kan worden om in een goede levensstijl terecht te komen. Met behulp van leefstijlcoaching wordt samen met de klant de hulpvraag benaderd en geanalyseerd vanuit verschillende perspectieven. Dat is mede afhankelijk van de gestelde problematiek en uiteraard altijd in relatie tot de geestelijke gezondheid en gewenste verandering op termijn:

  1. fysiek perspectief gericht op voeding, beweging, ontspanning en gewichtsbeheersing;
  2. mentale perspectief gericht op gedachten, overtuigingen, zorgen en visie en het daaruit volgend gedrag;
  3. sociaal-emotioneel perspectief gericht op het herkennen en erkennen van gevoelens en emoties en hoe je er mee omgaat. Naast jouw eigen gevoelens en emoties ook hoe je omgaat met die van anderen en het onderhouden van relaties. Het heeft ook te maken met (traumatische) ervaringen uit het verleden, maar ook in het heden;
  4. Het IK perspectief gericht op het ego, jezelf kennen en afvragen of je elke dag en overal hetzelfde acteert. Wie ben je (jouw identiteit), wat kan je (jouw kwaliteiten en valkuilen), wat wil je (jouw innerlijke drijfveren) wat is belangrijk voor jou (kernwaarden) en waar wordt jij blij van (bezieling/bezinning) zijn belangrijke vragen binnen deze dimensie.

In het hele proces van zelfonderzoek is wat ons betreft jouw pro-activiteit als vijfde perspectief het meest belangrijk. Zelf de verantwoordelijkheid nemen over jouw eigen kwaliteit van jouw leven en jouw gezondheid. Jouw intrinsieke motivatie bepaalt jouw doel, jouw prioriteiten, jouw succes! Jij moet onvoorwaardelijk kiezen voor dit proces en gemotiveerd zijn om te veranderen. Zonder die wil, zonder de discipline om aan de slag te gaan, heeft coaching weinig zin. Onze coaches dagen je daarin natuurlijk uit, zullen zij je motiveren, wakker schudden en uiteraard tips en aanwijzingen geven. Je zult leren dat je nooit nooit moet zeggen of nee dat kan ik niet of dat lukt mij toch niet. Dat je meer kunt bereiken dan je soms zelf denkt. Dat het soms in stappen gaat en soms met een omweg. Dat je misschien niet altijd je ultieme droom en doel kunt verwezenlijken, maar wel heel ver kunt komen. Als jij maar die verantwoordelijkheid neemt en kiest voor een (gedrags-)verandering. Uiteindelijk moet je weer zelfstandig op pad, ook zonder coach. Tot die tijd loopt de coach met je mee.

Contactgegevens

Email Adres

info@hoezo.nu

Telefoonnummer

06-48210633

ContactformulierHoezo? Coaching, Training en Consulting