Vitale Werknemers

Vitale Werknemers

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Werkgevers zouden de vitaliteit van werknemers meer moeten waarderen! Vitale werknemers zorgen voor een vitale organisatie. Arbeidsparticipatie van ouderen (50+) neemt in rap tempo toe. Bij jongeren neemt die juist af. Vergrijzing en vergroening ten spijt. Echter het probleem vandaag de dag is dat ouderen die hun baan kwijtraken maar moeilijk werk vinden. Jongeren studeren langer door en staan daardoor veel al op jonge leeftijd onder zware druk van het moeten leren om uiteindelijk te moeten presteren. Werkgevers zouden anders moeten gaan denken, veel meer inspelen op het individu. Hoe vitaal is de medewerker eigenlijk? Waar meet je dat dan aan af? De mentale, de innerlijke, de sociaal-emotionele en de fysieke kracht bepalen in zeer grote mate de vitaliteit van de mens. Als verbindende factor kun je daar het energieniveau, de intrinsieke motivatie aan toe voegen. Deze 5 dimensies zijn goed meetbaar en vormen vervolgens een basis om op punten die laag scoren een verbetertraject te starten. Dat kan door medewerkers te coachen en/of te trainen, waarbij het uiteindelijk gaat om bewustwording. Bewustwording van de leeftijdsfase, de omgeving, het werk, privé. Iedereen verandert gedurende zijn leven. En iedereen verandert op een andere manier. Werkgevers zouden daar veel meer voordeel uit kunnen halen. Jongere medewerkers zijn vaak innovatiever, creatiever en kritischer, kiezen graag hun eigen leiders en switchen vaker van werkgever. Oudere werknemers zijn daarentegen nog heel goed bruikbaar in de maatschappij als er goed naar ze gekeken en geluisterd wordt, maar ook geldt dat andersom. De werknemer zou veel meer moeten luisteren en kijken naar de organisatie. Vragen als ‘voel ik mij nog goed in dit bedrijf?’, ‘pas ik hier nog wel?’, ‘kan ik het werk nog aan?’, ‘wat zou ik het liefste willen doen?’, ‘ben jij als werknemer toe aan een next step?’, ‘heb je als werknemer een plan B’, ‘hoe effectief, efficiënt en duurzaam is de werknemer nog inzetbaar?’, ‘hoe kan deze werknemer nog waarde aan ons bedrijf toevoegen door hem anders in te zetten, bijvoorbeeld als coach voor jongere (intredende) werknemers?’. Allemaal legale vragen. Het duurzaam inzetten van (oudere) werknemers vraagt zowel een verantwoordelijkheid bij de werknemer als bij de werkgever. Ontwikkel- en opleidingsbudgetten zijn meestal wel aanwezig, maar worden niet of nauwelijks gebruikt. Door heel goed naar de medewerker toe kijken en hem of haar te vragen naar wat hij of zij graag zou willen kun je als werkgever maatwerk leveren. De medewerker maakt zijn of haar behoefte duidelijk. Samen wordt er dan gekeken of het zinvol is en waar de eventuele verbeterpunten liggen. De huidige hectische, snelle en innovatieve arbeidsmarkt vraagt om scholing. Dat is heel belangrijk. Kennis opdoen om vervolgens in de praktijk ervaring op te doen. Je leven lang leren is mijn devies. Dat kan op ieders manier en ieders tempo. Via Internet en Social Media word je momenteel overladen met vaak gratis (online) trainingen en webinars. Door de juiste krenten uit de pap te vissen kun je dus heel zuinig omgaan met het verwerven van kennis. De vitaliteit van organisaties start met de vitaliteit van medewerkers. Vakbekwaamheid alleen is niet langer genoeg om goed te kunnen presteren. Medewerkers die zowel fysiek, mentaal als emotioneel in balans zijn, zijn beter in staat hun functie uit te oefenen. Ze zijn innovatiever, productiever en verzuimen beduidend minder dan hun minder vitale collega’s. Hier ligt dus een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd. Vitale medewerkers zullen zorgen voor duurzame bedrijfsresultaten daar waar de werkgever op uit is. Vitale en gezonde medewerkers zullen dus meerwaarde creëren. Met een goede leeftijdsmix van medewerkers ontstaan vervolgens ook vitale teams die op hun beurt bijdragen aan een vitale organisatie. Hiervoor is echter wel een integrale aanpak nodig om tot diepgaande en duurzame gedrags- en cultuurverandering te komen. Binnen een vitale organisatie vormt vitaliteit een integraal onderdeel van de missie, de strategie, de bedrijfsvoering en dagelijkse operatie en zullen de leiders binnen die organisatie op het terrein van vitaliteit voorop lopen. Bij vitaliteit denkt men vaak aan gezond eten en bewegen. Maar vitaliteit op de werkvloer gaat veel verder dan dat. Het gaat om de juiste houding als iemand achter zijn of haar een bureau zit, de hoogte en afstand van het beeldscherm, het gaat om stress, maar ook over goed slapen. Een werkgever speelt daar een heel belangrijke rol in. Werknemers die lekkerder in hun vel zitten, hebben meer plezier in hun werk, presteren beter en zijn langer inzetbaar. Daarmee zijn ze zijn duurzaam inzetbaar. Werkgevers die hiervoor openstaan, zijn succesvollere ondernemers.

Contactgegevens

Email Adres

info@hoezo.nu

Telefoonnummer

06-48210633

ContactformulierHoezo? Coaching, Training en Consulting